Mobile 한국어

세계바둑

포석 실전적용 기보

세계기전 바둑탐방

이창호 바둑탐방

조치훈 바둑탐방

바둑사활 및 정석공부

오늘 :
873 / 18,357
어제 :
1,458 / 28,838
전체 :
3,233,760 / 153,900,250

세계챔피언 집중분석 (囊中之錐 월반팀들) - 박문요(5->9단), 장웨이제(5->9단), 新六超++ [ 천야오예(5->9단), 저우루이양(5->9단), 스웨(5->9단), 판팅위(3->9단), 미위팅(4->9단), 탕웨이싱(3->9단), 퉈자시(3->9단), 커제(4->9단), 리친청(2->9단) , 당이페이(5->9단), 탄샤오, 구쯔하오(5->9단) ],
번호 제목 닉네임 등록일 조회 추천
198 2018년 0328 Tan Xiao 9단 : Chen Yaoye 9단
cyber
2018-04-17 6  
197 2018년 0326 Shin Jinseo 8단 : Chen Yaoye 9단
cyber
2018-04-04 10  
196 2018년 0323 Pavol Lisy 1단 : Chen Yaoye 9단
cyber
2018-03-30 38  
195 2018년 0117 Lian Xiao 9단 : Chen Yaoye 9단
cyber
2018-03-05 36  
194 2018년 0120 Shin Jinseo 8단 : Chen Yaoye 9단
cyber
2018-03-02 56  
193 2018년 0118 Chen Yaoye 9단 : Park Jinsol 7단
cyber
2018-03-02 29  
192 2017년 1202 Tong Mengcheng 6단 : Chen Yaoye 9단
cyber
2018-01-25 45  
191 2017년 1130 Chen Xian 6단 : Chen Yaoye 9단
cyber
2018-01-18 32  
190 2017년 1124 Chen Yaoye 9단 : Shin Minjun 6단 [1]
cyber
2018-01-15 88  
189 2017년 1122 Chen Yaoye 9단 : Fan Tingyu 9단
cyber
2018-01-09 39  
188 2017년 1110 Ke Jie 9단 : Chen Yaoye 9단
cyber
2018-01-04 40  
187 2017년 1102 Zhou Ruiyang 9단 : Chen Yaoye 9단
cyber
2017-12-28 53  
186 2017년 1030 Chen Yaoye 9단 : Shi Yue 9단
cyber
2017-12-20 71  
185 2017년 1028 Fan Yunruo 6단 : Chen Yaoye 9단
cyber
2017-12-18 36  
184 2017년 1020 Ding Hao 5단 : Chen Yaoye 9단
cyber
2017-12-08 41  
183 2017년 1008 Chen Yaoye 9단 : Rong Yi 5단 [1]
cyber
2017-11-25 129  
182 2017년 0929 Yang Dingxin 6단 : Chen Yaoye 9단 [1]
cyber
2017-11-25 88  
181 2017년 0925 Ahn Kukhyun 8단 : Chen Yaoye 9단 [1]
cyber
2017-11-22 92  
180 2017년 0913 Chen Yaoye 9단 : Park Jungwhan 9단 [1]
cyber
2017-11-17 117  
179 2017년 0907 Chen Yaoye 9단 : Komatsu Hideki 9단 [1]
cyber
2017-11-14 149  
178 2017년 0906 Kim Cheayoung 3단 : Chen Yaoye 9단 [1]
cyber
2017-11-14 74  
177 2017년 0905 Chen Yaoye 9단 : Ahn Kukhyun 8단 [1]
cyber
2017-11-13 73  
176 2017년 0902 Dang Yifei 9단 : Chen Yaoye 9단 [1]
cyber
2017-11-05 136  
175 2017년 0831 Chen Yaoye 9단 : Gu Zihao 5단 [1]
cyber
2017-10-31 91  
174 2017년 0822 Tang Weixing 9단 : Chen Yaoye 9단 [1]
cyber
2017-10-05 319  

Baduk 三國誌 (World Match) Korea(한국) China(중국) Japan(일본) Jeongganjang(女) Dali(女), BC Nongshim LG Samsung Kangwon Chunlan IngCup Bailing Toyota Fujitsu Tengen Zhonghuan CSK TV 

Baduk 中國 ... 리그 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 ... 三國誌 Baduk

Baduk 日本 ... 棋聖戰 名人戰 本因坊戰 十段戰 天元戰 王座戰 碁聖戰 ... 三國誌 Baduk   
SubKorea 닷컴바둑