Mobile 한국어

세계바둑

포석 실전적용 기보

세계기전 바둑탐방

이창호 바둑탐방

조치훈 바둑탐방

바둑사활 및 정석공부

오늘 :
873 / 18,390
어제 :
1,458 / 28,838
전체 :
3,233,760 / 153,900,283

세계챔피언 집중분석 (囊中之錐 월반팀들) - 박문요(5->9단), 장웨이제(5->9단), 新六超++ [ 천야오예(5->9단), 저우루이양(5->9단), 스웨(5->9단), 판팅위(3->9단), 미위팅(4->9단), 탕웨이싱(3->9단), 퉈자시(3->9단), 커제(4->9단), 리친청(2->9단) , 당이페이(5->9단), 탄샤오, 구쯔하오(5->9단) ],
번호 제목 닉네임 등록일 조회 추천
37 2018년 0316 Fujisawa Rina 3단 : Choi Jeong 9단
cyber
2018-03-27 20  
36 2018년 0315 Yu Zhiying 6단 : Choi Jeong 9단
cyber
2018-03-27 19  
35 2017년 1212 Choi Jeong 8단 : Yu Zhiying 6단
cyber
2018-01-30 43  
34 2017년 1110 Wang Chenxing 5단 : Choi Jeong 7단
cyber
2018-01-02 40  
33 2017년 1108 Yu Zhiying 6단 : Choi Jeong 7단
cyber
2018-01-02 44  
32 2017년 1107 Mukai Chiaki 5단 : Choi Jeong 7단
cyber
2018-01-02 42  
31 2017년 1106 Li He 5단 : Choi Jeong 7단
cyber
2017-12-30 41  
30 2017년 1015 Li He 5단 : Choi Jeong 7단 [1]
cyber
2017-12-04 113  
29 2017년 1015 Su Shengfang 3단 : Choi Jeong 7단 [1]
cyber
2017-12-04 84  
28 2017년 1014 Choi Jeong 7단 : Fujisawa Rina 3단 [1]
cyber
2017-12-01 94  
27 2017년 1014 Choi Jeong 7단 : Li He 5단 [1]
cyber
2017-11-29 87  
26 2017년 0829 Yu Zhiying 5단 : Choi Jeong 7단 [1]
cyber
2017-10-29 191  
25 2017년 0828 Choi Jeong 7단 : Hei Jiajia 7단 [1]
cyber
2017-10-29 165  
24 2017년 0703 Li He 5단 : Choi Jeong 7단 [1]
cyber
2017-07-29 116  
23 2017년 0529 Ida Atsushi 8단 : Choi Jeong 7단 [1]
cyber
2017-06-17 186  
22 2017년 0408 Choi Jaeyoung 3단 : Choi Jeong 7단 [1]
cyber
2017-05-05 254  
21 2017년 0328 Zhang Qiang 4단 : Choi Jeong 7단 [1]
cyber
2017-04-28 121  
20 2017년 0205 Choi Jeong 7단 : Yu Zhiying 5단 [1]
cyber
2017-03-14 165  
19 2016년 1231 Shin Jinseo 6단 : Choi Jeong 7단 [1]
cyber
2017-01-13 223  
18 2016년 0926 Lee Changho 9단 : Choi Jeong 6단 [1]
cyber
2017-01-13 211  
17 2016년 0925 Lee Changho 9단 : Choi Jeong 6단 [1]
cyber
2017-01-13 172  
16 2016년 1112 Li He 5단 : Choi Jeong 6단 [1]
cyber
2016-11-22 266  
15 2016년 0809 Choi Jeong 6단 : Park Hamin 2단 [1]
cyber
2016-08-18 186  
14 2016년 0809 Chen Zijian 3단 : Choi Jeong 6단 [1]
cyber
2016-08-18 144  
13 2016년 0601 Choi Jeong 6단 : Peng Liyao 5단 [1]
cyber
2016-06-02 119  

Baduk 三國誌 (World Match) Korea(한국) China(중국) Japan(일본) Jeongganjang(女) Dali(女), BC Nongshim LG Samsung Kangwon Chunlan IngCup Bailing Toyota Fujitsu Tengen Zhonghuan CSK TV 

Baduk 中國 ... 리그 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 ... 三國誌 Baduk

Baduk 日本 ... 棋聖戰 名人戰 本因坊戰 十段戰 天元戰 王座戰 碁聖戰 ... 三國誌 Baduk   
SubKorea 닷컴바둑