Mobile 한국어

세계바둑

포석 실전적용 기보

세계기전 바둑탐방

이창호 바둑탐방

조치훈 바둑탐방

바둑사활 및 정석공부

오늘 :
1,026 / 21,452
어제 :
1,589 / 48,573
전체 :
3,235,502 / 153,951,918

세계챔피언 집중분석 (囊中之錐 월반팀들) - 박문요(5->9단), 장웨이제(5->9단), 新六超++ [ 천야오예(5->9단), 저우루이양(5->9단), 스웨(5->9단), 판팅위(3->9단), 미위팅(4->9단), 탕웨이싱(3->9단), 퉈자시(3->9단), 커제(4->9단), 리친청(2->9단) , 당이페이(5->9단), 탄샤오, 구쯔하오(5->9단) ],
번호 제목 닉네임 등록일 조회 추천
51 2018년 0120 Tuo Jiaxi 9단 : Lee Changho 9단
cyber
2018-03-02 54  
50 2018년 0118 Han Yizhou 7단 : Lee Changho 9단
cyber
2018-03-02 32  
49 2017년 0630 Lee Changho 9단 : Shin Minjun 5단 [1]
cyber
2017-07-28 118  
48 2017년 0406 Lin Yancheng 1단 : Lee Changho 9단 [1]
cyber
2017-05-02 201  
47 2016년 1121 Park Jungwhan 9단 : Lee Changho 9단 [1]
cyber
2017-01-14 160  
46 2016년 1119 Lee Changho 9단 : Kang Yootaek 7단 [1]
cyber
2017-01-14 278  
45 2016년 1013 Lee Taehyun 6단 : Lee Changho 9단 [1]
cyber
2017-01-14 265  
44 2016년 1007 Lee Changho 9단 : Song Jihoon 2단 [1]
cyber
2017-01-14 206  
43 2016년 1001 Lee Changho 9단 : Shin Minjun 5단 [1]
cyber
2017-01-13 137  
42 2016년 0926 Lee Changho 9단 : Choi Jeong 6단 [1]
cyber
2017-01-13 212  
41 2016년 0925 Lee Changho 9단 : Choi Jeong 6단 [1]
cyber
2017-01-13 172  
40 2016년 0915 Lee Changho 9단 : Han Taehee 5단 [1]
cyber
2017-01-13 229  
39 2016년 0908 Lee Changho 9단 : Chang Hao 9단 [1]
cyber
2017-01-13 175  
38 2016년 0902 Lee Changho 9단 : Kim Junghyun 6단 [1]
cyber
2017-01-11 161  
37 2016년 0827 Lee Changho 9단 : Choi Cheolhan 9단 [1]
cyber
2017-01-11 135  
36 2016년 0821 Kang Yootaek 7단 : Lee Changho 9단 [1]
cyber
2017-01-11 142  
35 2016년 0812 Chang Hao 9단 : Lee Changho 9단 [1]
cyber
2017-01-11 184  
34 2016년 0731 Lee Changho 9단 : Min Sangyoun 4단 [1]
cyber
2017-01-11 118  
33 2016년 0723 Heo Yongho 9단 : Lee Changho 9단 [1]
cyber
2017-01-09 167  
32 2016년 0708 Lee Sedol 9단 : Lee Changho 9단 [1]
cyber
2017-01-09 194  
31 2016년 0623 Lee Changho 9단 : Lee Changseok 2단 [1]
cyber
2017-01-09 249  
30 2016년 0619 Hong Minpyo 9단 : Lee Changho 9단 [1]
cyber
2017-01-09 118  
29 2016년 0611 Kim Junghyun 5단 : Lee Changho 9단 [1]
cyber
2017-01-03 186  
28 2016년 0603 Ryu Suhang 4단 : Lee Changho 9단 [1]
cyber
2017-01-03 183  
27 2016년 0519 Park Minkyu 4단 : Lee Changho 9단 [1]
cyber
2016-12-31 217  

Baduk 三國誌 (World Match) Korea(한국) China(중국) Japan(일본) Jeongganjang(女) Dali(女), BC Nongshim LG Samsung Kangwon Chunlan IngCup Bailing Toyota Fujitsu Tengen Zhonghuan CSK TV 

Baduk 中國 ... 리그 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 ... 三國誌 Baduk

Baduk 日本 ... 棋聖戰 名人戰 本因坊戰 十段戰 天元戰 王座戰 碁聖戰 ... 三國誌 Baduk   
SubKorea 닷컴바둑