Mobile 한국어

세계바둑

포석 실전적용 기보

세계기전 바둑탐방

이창호 바둑탐방

조치훈 바둑탐방

바둑사활 및 정석공부

오늘 :
610 / 7,532
어제 :
1,494 / 36,502
전체 :
3,278,158 / 154,974,750

세계챔피언 집중분석 (囊中之錐 월반팀들) - 박문요(5->9단), 장웨이제(5->9단), 新六超++ [ 천야오예(5->9단), 저우루이양(5->9단), 스웨(5->9단), 판팅위(3->9단), 미위팅(4->9단), 탕웨이싱(3->9단), 퉈자시(3->9단), 커제(4->9단), 리친청(2->9단) , 당이페이(5->9단), 탄샤오, 구쯔하오(5->9단) ],
번호 제목 닉네임 등록일 조회 추천
91 2018년 0330 Xie Ke 5단 : Chen Zijian 6단
cyber
2018-05-07 31  
90 2018년 0328 Ding Shixiong 4단 : Xie Ke 5단
cyber
2018-04-09 25  
89 2018년 0326 Xie Ke 5단 : Shen Peiran 3단
cyber
2018-04-06 19  
88 2018년 0323 Tang Weixing 9단 : Xie Ke 5단
cyber
2018-03-30 74  
87 2018년 0321 Xie Ke 5단 : Hsu Chiayuan 7단
cyber
2018-03-28 63  
86 2018년 0131 Zhang Tao 6단 : Xie Ke 5단
cyber
2018-03-05 47  
85 2018년 0129 Shi Yue 9단 : Xie Ke 5단
cyber
2018-03-05 46  
84 2018년 0127 Fan Tingyu 9단 : Xie Ke 5단
cyber
2018-03-05 47  
83 2017년 1202 Xie Ke 5단 : Li Weiqing 5단
cyber
2018-01-25 52  
82 2017년 1130 Liao Yuanhe 6단 : Xie Ke 5단
cyber
2018-01-19 49  
81 2017년 1122 Xie Ke 4단 : Ding Shixiong 4단
cyber
2018-01-15 40  
80 2017년 1120 Park Jungwhan 9단 : Xie Ke 4단
cyber
2018-01-09 60  
79 2017년 1119 Xie Ke 4단 : Park Jungwhan 9단
cyber
2018-01-09 60  
78 2017년 1117 Park Jungwhan 9단 : Xie Ke 4단
cyber
2018-01-09 56  
77 2017년 1110 Wang Zejin 5단 : Xie Ke 4단
cyber
2018-01-06 52  
76 2017년 1030 Zhao Chenyu 6단 : Xie Ke 4단
cyber
2017-12-26 47  
75 2017년 1028 Xie Ke 4단 : Liao Xingwen 6단
cyber
2017-12-20 48  
74 2017년 1020 Zhou Ruiyang 9단 : Xie Ke 4단
cyber
2017-12-09 55  
73 2017년 1016 Xie Ke 4단 : Xu Jiayang 6단
cyber
2017-12-06 61  
72 2017년 1015 Shin Jinseo 8단 : Xie Ke 4단 [1]
cyber
2017-12-06 97  
71 2017년 1014 Xie Ke 4단 : Yu Zhiying 6단 [1]
cyber
2017-12-05 124  
70 2017년 1008 Xie Ke 4단 : Kang Dongyun 9단 [1]
cyber
2017-11-29 93  
69 2017년 0929 Tao Xinran 6단 : Xie Ke 4단 [1]
cyber
2017-11-25 107  
68 2017년 0913 Shin Minjun 6단 : Xie Ke 3단 [1]
cyber
2017-11-20 79  
67 2017년 0902 Xia Chenkun 5단 : Xie Ke 3단 [1]
cyber
2017-11-09 97  

Baduk 三國誌 (World Match) Korea(한국) China(중국) Japan(일본) Jeongganjang(女) Dali(女), BC Nongshim LG Samsung Kangwon Chunlan IngCup Bailing Toyota Fujitsu Tengen Zhonghuan CSK TV 

Baduk 中國 ... 리그 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 ... 三國誌 Baduk

Baduk 日本 ... 棋聖戰 名人戰 本因坊戰 十段戰 天元戰 王座戰 碁聖戰 ... 三國誌 Baduk   
SubKorea 닷컴바둑