Mobile 한국어

세계바둑

포석 실전적용 기보

세계기전 바둑탐방

이창호 바둑탐방

조치훈 바둑탐방

바둑사활 및 정석공부

오늘 :
636 / 11,059
어제 :
1,306 / 42,989
전체 :
3,282,362 / 155,100,378

세계챔피언 집중분석 (囊中之錐 월반팀들) - 박문요(5->9단), 장웨이제(5->9단), 新六超++ [ 천야오예(5->9단), 저우루이양(5->9단), 스웨(5->9단), 판팅위(3->9단), 미위팅(4->9단), 탕웨이싱(3->9단), 퉈자시(3->9단), 커제(4->9단), 리친청(2->9단) , 당이페이(5->9단), 탄샤오, 구쯔하오(5->9단) ],
번호 제목 닉네임 등록일 조회 추천
454 2014년 221 Hong Seokui 아마七단 : Iyama Yuuta 9단 [1]
cyber
2016-07-31 452  
453 2014년 1130 Iyama Yuuta 9단 : Cho Sonjin 9단 [1]
cyber
2016-07-31 282  
452 2014년 1128 Iyama Yuuta 9단 : Kobayashi Satoru 9단 [1]
cyber
2016-07-31 467  
451 2014년 1018 Iyama Yuuta 9단 : Kono Rin 9단 [1]
cyber
2016-07-31 278  
450 2014년 1010 Yoda Norimoto 9단 : Iyama Yuuta 9단 [1]
cyber
2016-07-31 286  
449 2014년 0911 Iyama Yuuta 9단 : Kobayashi Koichi 9단 [1]
cyber
2016-07-31 292  
448 2014년 0908 Kobayashi Satoru 9단 : Iyama Yuuta 9단 [1]
cyber
2016-07-31 372  
447 2014년 0907 Rin Kanketsu 7단 : Iyama Yuuta 9단 [1]
cyber
2016-07-31 285  
446 2014년 0817 Lee Sedol 9단 : Iyama Yuuta 9단 [1]
cyber
2016-07-31 369  
445 2014년 0811 Iyama Yuuta 9단 : Sakai Hideyuki 8단 [1]
cyber
2016-07-30 309  
444 2014년 0807 Ida Atsushi 8단 : Iyama Yuuta 9단 [1]
cyber
2016-07-30 320  
443 2014년 0623 Iyama Yuuta 9단 : Imamura Toshiya 9단 [1]
cyber
2016-07-30 353  
442 2014년 0328 Zhou Ruiyang 9단 : Iyama Yuuta 9단 [1]
cyber
2016-07-30 410  
441 2014년 0326 Wang Yuanjun 7단 : Iyama Yuuta 9단 [1]
cyber
2016-07-30 407  
440 2014년 0322 Iyama Yuuta 9단 : Yamashita Keigo 9단 [1]
cyber
2016-07-29 652  
439 2014년 0322 Iyama Yuuta 9단 : Hsu Chiayuan 1단 [1]
cyber
2016-07-29 445  
438 2014년 0223 Takao Shinji 9단 : Iyama Yuuta 9단 [1]
cyber
2016-07-29 340  
437 2014년 0123 Iyama Yuuta 9단 : Takao Shinji 9단 [1]
cyber
2016-07-28 494  
436 2014년 0119 Iyama Yuuta 9단 : Yamashiro Hiroshi 9단 [1]
cyber
2016-07-28 306  
435 2014년 0720 Gan Siyang 4단 : Jiang Wei 4단 [1]
cyber
2016-01-29 563  
434 2014년 0429 Shin Minjun 1단 : Gan Siyang 4단 [1]
cyber
2016-01-29 503  
433 2014년 0422 Park Yeonghun 9단 : Gan Siyang 4단 [1]
cyber
2016-01-28 608  
432 2014년 0402 Gan Siyang 4단 : Fan Yunruo 4단 [1]
cyber
2016-01-27 745  
431 2014년 1227 Chen Yaoye 9단 : Zhou Ruiyang 9단 [1]
cyber
2015-05-07 896  
430 2014년 1212 Lian Xiao 7단 : Chen Yaoye 9단 [1]
cyber
2015-05-06 809  

Baduk 三國誌 (World Match) Korea(한국) China(중국) Japan(일본) Jeongganjang(女) Dali(女), BC Nongshim LG Samsung Kangwon Chunlan IngCup Bailing Toyota Fujitsu Tengen Zhonghuan CSK TV 

Baduk 中國 ... 리그 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 ... 三國誌 Baduk

Baduk 日本 ... 棋聖戰 名人戰 本因坊戰 十段戰 天元戰 王座戰 碁聖戰 ... 三國誌 Baduk   
SubKorea 닷컴바둑