Mobile Baduk/Go

Menu

World Baduk Match - 세계기전 바둑탐방2018년 › 0327 Yang Jaeho 9단 : Ma Xiaochun 9단

cyber | 2018.05.08 08:12:13 | 본문 건너뛰기 쓰기
korea-china-wwg200b (;GM[1]FF[4]SZ[19] GN[2nd China-Japan-Korea Veterans Tournament, round 1] DT[2018-03-27] PB[Yang Jaeho]BR[九단] PW[Ma Xiaochun]WR[九단] KM[7.5]RE[W+R]  ;B[qd];W[dd];B[pq];W[cp];B[nc];W[po];B[ep];W[qq];B[dn];W[qj];B[bn];W[er];B[dq];W[hq];B[cf];W[fc];B[qr];W[qp];B[mq];W[dr];B[cq];W[kq];B[ef];W[bd];B[be];W[di];B[fi];W[dk];B[fk];W[dg];B[ed];W[ec];B[eg];W[fl];B[gl];W[fm];B[gm];W[ek];B[gk];W[dm];B[cm];W[en];B[eo];W[gn];B[hn];W[go];B[dl];W[el];B[em];W[ce];B[de];W[cd];B[fn];W[eh];B[cg];W[fh];B[gg];W[gh];B[hh];W[hi];B[hg];W[gi];B[ho];W[gp];B[ii];W[ij];B[jj];W[ik];B[im];W[fg];B[ff];W[gf];B[ge];W[ih];B[ji];W[hf];B[ig];W[if];B[jg];W[fe];B[jf];W[hd];B[id];W[he];B[bi];W[bj];B[ch];W[dh];B[cj];W[ck];B[bk];W[df];B[qh];W[pd];B[qc];W[oh];B[pi];W[pf];B[qe];W[ni];B[pj];W[ql];B[pl];W[qm];B[nj];W[me];B[ld];W[li];B[mj];W[kh];B[jh];W[lj];B[lk];W[kk];B[ll];W[lf];B[mi];W[mh];B[je];W[pe];B[oc];W[md];B[mc];W[qf];B[jr];W[cr];B[bq];W[kr];B[iq];W[ip];B[hp];W[hr];B[jp];W[jq];B[ir];W[is];B[io];W[js];B[fq];W[fr];B[gq];W[ip];B[hc];W[kl];B[lm];W[hb];B[gd];W[ee];B[ib];W[gc];B[ic];W[pc];B[pb];W[re];B[rd];W[rf];B[rr];W[qi];B[ph];W[sd];B[rb];W[rh];B[pp];W[oo];B[mr];W[oq];B[op];W[np];B[pr];W[nq];B[no];W[mp];B[qo];W[ro];B[lp];W[lo];B[on];W[pn];B[pm];W[qn];B[mo];W[kp];B[nr];W[lq];B[or];W[lp];B[nn];W[jo];B[rg];W[ri];B[gb];W[fb] C[● Yang Jaeho 九단 ○ Ma Xiaochun 九단 192수 끝, 백 불계승 ▶ 제2, 3의 이창호 탄생을 기원하며... SubKorea 닷컴바둑] )
목록

World Baduk Category, 세계챔피언 집중분석 (囊中之錐 월반팀들) - 박문요(5->9단), 장웨이제(5->9단), 新六超++ [천야오예(5->9단), 저우루이양(5->9단), 스웨(5->9단), 판팅위(3->9단), 미위팅(4->9단), 탕웨이싱(3->9단), 퉈자시(3->9단), 커제(4->9단) , 리친청(2->9단) , 당이페이(5->9단), 탄샤오, 구쯔하오(5->9단) , 셰얼하오(5->9단) 세계대회 NEWS, 관전기 , World Champ (Games) - KOR Samsung (Games, 12/7 Gu Zihao), LG Cup (Games, 2/8 Dang Yifei), Nongshim (Games, 2/22 China), Kuksu Mountains, (Games), CHN Mlily (Games, 1/3 Park Jungwhan), Bailing (Games, 12/16 Chen Yaoye) , Chunlan (Games, 6/26 Tan Xiao), ENN (Games, 12/26 Ke Jie), Limin (Games, 10/18 Ke Jie), Huang Longshi (Games, 6/6 Korea), Qionglong Shan (Games, 11/10 Choi Jeong), JPN WGoC (Games), WOR Asian TV (Gamess, 9/17 Na Hyun), TPE Ing Cup (Games, 10/22 Tang Weixing), MINI WORLD MATCH - Chinese City League A (NEWS&기보, 韓-中), 일본기전, 괴초식간스양 (흑승, 백승) 이세돌-구리10번기, AI AlphaGo ( Self대국50, 60전60승, 흑패배, 흑승, 백승, 단명국.100-150수, 151-200수, ), DeepZenGo (AI NEWS), 3패빅.4패빅.장생, 일본7관왕 이야마유타, Chinese New Year

World Tour, 한국랭킹, 중국랭킹 (랭킹NEWS), WORLD MATCH : KOR-CHN(한국-중국), KOR-JPN(한국-일본), CHN-JPN(중국-일본), 포석연구, 死活-현현기경(玄玄棋經)등, 바둑관련 news, 병법三十六計, 圍棋十訣, 圍棋九品, 圍棋五得, 바둑10조, 바둑10훈, 사자성어, 바둑유머, LeeChangHo, ChoChiKun, Korea Category, World Tour Category,

Mobile Baduk/Go