Mobile Baduk/Go

Menu

World Baduk Match - 세계기전 바둑탐방2018년 › 0521 Huang Yunsong 6단 : Gu Li 9단

cyber | 2018.10.21 17:22:12 | 본문 건너뛰기 쓰기
china-china-wpgGu300b bwg300b LeagueA,round07 (;GM[1]FF[4]SZ[19] GN[20th Chinese League A, round 7] DT[2018-05-21] PB[Huang Yunsong]BR[六단] PW[Gu Li]WR[九단] KM[7.5]RE[B+3.5]  ;B[qd];W[cc];B[pp];W[cq];B[nc];W[qn];B[ql];W[on];B[np];W[pk];B[qo];W[rn];B[qk];W[pj];B[pl];W[ol];B[qj];W[pi];B[qi];W[qq];B[ro];W[ph];B[pm];W[oq];B[op];W[nq];B[pq];W[pr];B[mq];W[mr];B[lr];W[nr];B[mp];W[rp];B[sp];W[sq];B[so];W[lc];B[me];W[jd];B[rr];W[qr];B[rq];W[kq];B[lq];W[os];B[mh];W[lj];B[om];W[lg];B[mg];W[ki];B[lf];W[jg];B[jf];W[if];B[je];W[ie];B[mj];W[mk];B[nj];W[nk];B[nl];W[ok];B[lk];W[ll];B[kk];W[nm];B[kl];W[km];B[lm];W[ml];B[ln];W[lo];B[mn];W[jm];B[ik];W[li];B[og];W[il];B[jj];W[nf];B[of];W[nn];B[mo];W[pn];B[rg];W[qp];B[po];W[hk];B[ji];W[jp];B[jr];W[ir];B[jo];W[ip];B[hj];W[ko];B[kr];W[gj];B[hi];W[gi];B[hg];W[gf];B[ig];W[jq];B[hq];W[iq];B[sn];W[rm];B[rl];W[sm];B[mm];W[gg];B[cp];W[dp];B[dq];W[bq];B[co];W[do];B[cn];W[eq];B[cj];W[cl];B[dl];W[cm];B[dm];W[dn];B[ck];W[bn];B[cg];W[ce];B[bk];W[bm];B[bf];W[qc];B[pd];W[rf];B[qf];W[qg];B[qh];W[nh];B[mi];W[pg];B[re];W[ng];B[oe];W[mf];B[kg];W[ne];B[nd];W[le];B[lh];W[md];B[oh];W[be];B[ej];W[mb];B[df];W[eg];B[ef];W[fe];B[fh];W[nb];B[dd];W[ed];B[ob];W[oc];B[pc];W[oa];B[pb];W[cf];B[dg];W[fm];B[ls];W[qs];B[js];W[is];B[hl];W[hm];B[gk];W[fk];B[ee];W[ec];B[kn];W[jn];B[jl];W[im];B[gh];W[gl];B[ni];W[me];B[de];W[dc];B[bg];W[pa];B[qa];W[na];B[qb];W[ke];B[kf];W[fg];B[eh];W[hk];B[cd];W[bd];B[sr];W[rs];B[bc];W[bb];B[em];W[en];B[ek];W[ms];B[hf];W[he];B[od];W[mc];B[ae];W[ac];B[oi];W[io];B[pf];W[el];B[fl];W[ss];B[sq];W[el];B[dk];W[fi];B[ei];W[al];B[bl];W[bo];B[ak];W[am];B[af];W[lp];B[fl];W[hh];B[ih];W[el];B[id];W[jc];B[fl];W[ij];B[ii];W[el];B[ad];W[bc];B[fl];W[rh];B[sf];W[el];B[fj];W[gk];B[fl];W[sl];B[oj];W[el];B[ff];W[ge];B[dh];W[fl] C[● Huang Yunsong 六단 ○ Gu Li 九단 264수 끝, 흑 3집 반승 ▶ 제2, 3의 이창호 탄생을 기원하며... SubKorea 닷컴바둑] )
목록

World Baduk Category, 세계챔피언 집중분석 (囊中之錐 월반팀들) - 박문요(5->9단), 장웨이제(5->9단), 新六超++ [천야오예(5->9단), 저우루이양(5->9단), 스웨(5->9단), 판팅위(3->9단), 미위팅(4->9단), 탕웨이싱(3->9단), 퉈자시(3->9단), 커제(4->9단) , 리친청(2->9단) , 당이페이(5->9단), 탄샤오, 구쯔하오(5->9단) , 셰얼하오(5->9단) 세계대회 NEWS, 관전기 , World Champ (Games) - KOR Samsung (Games, 12/7 Gu Zihao), LG Cup (Games, 2/8 Dang Yifei), Nongshim (Games, 2/22 China), Kuksu Mountains, (Games), CHN Mlily (Games, 1/3 Park Jungwhan), Bailing (Games, 12/16 Chen Yaoye) , Chunlan (Games, 6/26 Tan Xiao), ENN (Games, 12/26 Ke Jie), Limin (Games, 10/18 Ke Jie), Huang Longshi (Games, 6/6 Korea), Qionglong Shan (Games, 11/10 Choi Jeong), JPN WGoC (Games), WOR Asian TV (Gamess, 9/17 Na Hyun), TPE Ing Cup (Games, 10/22 Tang Weixing), MINI WORLD MATCH - Chinese City League A (NEWS&기보, 韓-中), 일본기전, 괴초식간스양 (흑승, 백승) 이세돌-구리10번기, AI AlphaGo ( Self대국50, 60전60승, 흑패배, 흑승, 백승, 단명국.100-150수, 151-200수, ), DeepZenGo (AI NEWS), 3패빅.4패빅.장생, 일본7관왕 이야마유타, Chinese New Year

World Tour, 한국랭킹, 중국랭킹 (랭킹NEWS), WORLD MATCH : KOR-CHN(한국-중국), KOR-JPN(한국-일본), CHN-JPN(중국-일본), 포석연구, 死活-현현기경(玄玄棋經)등, 바둑관련 news, 병법三十六計, 圍棋十訣, 圍棋九品, 圍棋五得, 바둑10조, 바둑10훈, 사자성어, 바둑유머, LeeChangHo, ChoChiKun, Korea Category, World Tour Category,

Mobile Baduk/Go