Mobile Baduk/Go

Menu

World Baduk Match - 세계기전 바둑탐방2018년 › 1226 Chen Yaoye 9단 : Shin Jinseo 9단

cyber | 2019.07.05 21:16:14 | 본문 건너뛰기 쓰기
korea-china-bwgYaoye300s (;GM[1]FF[4]SZ[19] GN[1st Tianfu Cup, final 3] DT[2018-12-26] PB[Chen Yaoye]BR[九단] PW[Shin Jinseo]WR[九단] KM[7.5]RE[B+R]  ;B[pd];W[dp];B[qp];W[dd];B[np];W[qc];B[qd];W[pc];B[nc];W[oc];B[od];W[nb];B[fq];W[pi];B[cq];W[dq];B[cp];W[do];B[dr];W[er];B[cr];W[nd];B[mc];W[mb];B[lc];W[ne];B[rc];W[rb];B[qb];W[rd];B[ob];W[sc];B[pb];W[rc];B[lb];W[pf];B[cn];W[iq];B[cf];W[lq];B[cc];W[cd];B[dc];W[ed];B[bd];W[be];B[bc];W[bf];B[cg];W[ci];B[bg];W[ce];B[fb];W[bh];B[qk];W[qn];B[oq];W[pp];B[qq];W[pl];B[pk];W[ok];B[rm];W[rn];B[oj];W[ql];B[rl];W[po];B[qi];W[pq];B[pr];W[or];B[nr];W[qr];B[os];W[rr];B[qg];W[nj];B[rf];W[oi];B[ol];W[nk];B[on];W[qh];B[qm];W[rh];B[rp];W[sr];B[hp];W[gr];B[fr];W[gq];B[gp];W[fp];B[eq];W[ip];B[hn];W[em];B[io];W[jo];B[jn];W[ko];B[kn];W[im];B[in];W[jr];B[dl];W[gm];B[ah];W[fc];B[gb];W[eh];B[eg];W[fg];B[dh];W[di];B[ff];W[ef];B[pn];W[qo];B[sn];W[sp];B[df];W[dg];B[oo];W[ch];B[op];W[ep];B[es];W[dm];B[cm];W[cl];B[bl];W[ck];B[hm];W[hl];B[il];W[hk];B[ra];W[qe];B[bk];W[bj];B[ik];W[ij];B[jj];W[gn];B[kk];W[gc];B[hc];W[hd];B[ic];W[ii];B[id];W[bm];B[bn];W[ak];B[he];W[al];B[hh];W[gf];B[gg];W[hf];B[if];W[hg];B[ih];W[gh];B[hi];W[hj];B[gi];W[ec];B[eb];W[ji];B[ig];W[kj];B[jk];W[lk];B[ll];W[kl];B[jm];W[lm];B[ml];W[nl];B[mm];W[mn];B[lj];W[mk];B[nm];W[om];B[nn];W[ln];B[ki];W[mq];B[fe];W[km];B[jh];W[ge];B[gd];W[gg];B[fk];W[gl];B[fi];W[jl];B[ho];W[le];B[lg];W[ej];B[ae] C[● Chen Yaoye 九단 ○ Shin Jinseo 九단 207수 끝, 흑 불계승 ▶ 제2, 3의 이창호 탄생을 기원하며... SubKorea 닷컴바둑] ) 
목록

World Baduk Category, 세계챔피언 집중분석 (囊中之錐 월반팀들) - 박문요(5->9단), 장웨이제(5->9단), 新六超++ [천야오예(5->9단), 저우루이양(5->9단), 스웨(5->9단), 판팅위(3->9단), 미위팅(4->9단), 탕웨이싱(3->9단), 퉈자시(3->9단), 커제(4->9단) , 리친청(2->9단) , 당이페이(5->9단), 탄샤오, 구쯔하오(5->9단) , 셰얼하오(5->9단) , 양딩신 세계대회 NEWS, 관전기 , World Champ (Games) - KOR Samsung (Games), LG Cup (Games), Nongshim (Games), Kuksu Mountains, (Games), CHN Mlily (Games), Bailing (Games) , Chunlan (Games), ENN (Games), Limin (Games), Huang Longshi (Games), Qionglong Shan (Games), JPN WGoC (Games), WOR Asian TV (Gamess), TPE Ing Cup (Games), MINI WORLD MATCH - Chinese City League A (NEWS&기보, 韓-中), 일본기전, 괴초식간스양 (흑승, 백승) 이세돌-구리10번기, AI AlphaGo ( Self대국50, 60전60승, 흑패배, 흑승, 백승, 단명국.100-150수, 151-200수, ), DeepZenGo (AI NEWS), 3패빅.4패빅.장생, 일본7관왕 이야마유타, Chinese New Year

World Tour, 한국랭킹, 중국랭킹 (랭킹NEWS), WORLD MATCH : KOR-CHN(한국-중국), KOR-JPN(한국-일본), CHN-JPN(중국-일본), 포석연구, 死活-현현기경(玄玄棋經)등, 바둑관련 news, 병법三十六計, 圍棋十訣, 圍棋九品, 圍棋五得, 바둑10조, 바둑10훈, 사자성어, 바둑유머, LeeChangHo, ChoChiKun, Korea Category, World Tour Category,

Mobile Baduk/Go