Mobile 한국어

세계바둑

포석 실전적용 기보

세계기전 바둑탐방

이창호 바둑탐방

조치훈 바둑탐방

바둑사활 및 정석공부

오늘 :
259 / 1,137
어제 :
0 / 0
전체 :
3,231,688 / 153,854,192

세계챔피언 집중분석 (囊中之錐 월반팀들) - 박문요(5->9단), 장웨이제(5->9단), 新六超++ [ 천야오예(5->9단), 저우루이양(5->9단), 스웨(5->9단), 판팅위(3->9단), 미위팅(4->9단), 탕웨이싱(3->9단), 퉈자시(3->9단), 커제(4->9단), 리친청(2->9단) , 당이페이(5->9단), 탄샤오, 구쯔하오(5->9단) ],
번호 제목 닉네임 등록일 조회 추천
9606 2018년 0120 Yi Lingtao 5단 : Kim Myounghoon 5단
cyber
2018-03-02 65  
9605 2018년 0120 Tuo Jiaxi 9단 : Lee Changho 9단
cyber
2018-03-02 51  
9604 2018년 0120 Shin Jinseo 8단 : Chen Yaoye 9단
cyber
2018-03-02 55  
9603 2018년 0120 Han Seungjoo 4단 : Han Yizhou 7단
cyber
2018-03-02 25  
9602 2018년 0119 Dolbaram : DeepZenGo
cyber
2018-03-02 31  
9601 2018년 0118 Shin Jinseo 8단 : Tuo Jiaxi 9단
cyber
2018-03-02 26  
9600 2018년 0118 Han Yizhou 7단 : Lee Changho 9단
cyber
2018-03-02 31  
9599 2018년 0118 Dolbaram : DeepZenGo
cyber
2018-03-02 29  
9598 2018년 0118 Chen Yaoye 9단 : Park Jinsol 7단
cyber
2018-03-02 28  
9597 2018년 0117 Dolbaram : Xia Chenkun 六단
cyber
2018-02-24 40  
9596 2018년 0117 AI DeepZenGo : Dolbaram
cyber
2018-02-24 28  
9595 2018년 0116 Liao Xingwen 6단 : Dolbaram
cyber
2018-02-24 36  
9594 2018년 0116 AI Dolbaram : DeepZenGo
cyber
2018-02-24 44  
9593 2018년 0115 AI DeepZenGo : Dolbaram
cyber
2018-02-24 45  
9592 2018년 0113 Lee Sedol 9단 : Ke Jie 9단
cyber
2018-02-24 27  
9591 2018년 0111 Cho Hyeyeon 9단 : Kang Hun 9단
cyber
2018-02-24 17  
9590 2018년 0110 Lee Sedol 9단 : Lian Xiao 9단
cyber
2018-02-24 22  
9589 2018년 0109 Lee Sedol 9단 : Iyama Yuuta 9단
cyber
2018-02-24 21  
9588 2018년 0108 Iyama Yuuta 9단 : Lian Xiao 9단
cyber
2018-02-24 25  
9587 2018년 0102 Park Yeonghun 9단 : Park Jungwhan 9단
cyber
2018-02-15 60  
9586 2017년 1231 Park Jungwhan 9단 : Park Yeonghun 9단
cyber
2018-02-15 59  
9585 2017년 1230 Park Yeonghun 9단 : Park Jungwhan 9단
cyber
2018-02-15 59  
9584 2017년 1226 Ke Jie 9단 : Peng Liyao 5단
cyber
2018-02-15 51  
9583 2017년 1225 Ke Jie 9단 : Peng Liyao 5단
cyber
2018-02-15 55  
9582 2017년 1223 Peng Liyao 5단 : Ke Jie 9단
cyber
2018-02-15 27  

Baduk 三國誌 (World Match) Korea(한국) China(중국) Japan(일본) Jeongganjang(女) Dali(女), BC Nongshim LG Samsung Kangwon Chunlan IngCup Bailing Toyota Fujitsu Tengen Zhonghuan CSK TV 

Baduk 中國 ... 리그 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 ... 三國誌 Baduk

Baduk 日本 ... 棋聖戰 名人戰 本因坊戰 十段戰 天元戰 王座戰 碁聖戰 ... 三國誌 Baduk   
SubKorea 닷컴바둑