Mobile 한국어

세계바둑

포석 실전적용 기보

세계기전 바둑탐방

이창호 바둑탐방

조치훈 바둑탐방

바둑사활 및 정석공부

오늘 :
636 / 11,116
어제 :
1,306 / 42,989
전체 :
3,282,362 / 155,100,435

세계챔피언 집중분석 (囊中之錐 월반팀들) - 박문요(5->9단), 장웨이제(5->9단), 新六超++ [ 천야오예(5->9단), 저우루이양(5->9단), 스웨(5->9단), 판팅위(3->9단), 미위팅(4->9단), 탕웨이싱(3->9단), 퉈자시(3->9단), 커제(4->9단), 리친청(2->9단) , 당이페이(5->9단), 탄샤오, 구쯔하오(5->9단) ],
번호 제목 닉네임 등록일 조회 추천
9636 2018년 0316 Fujisawa Rina 3단 : Choi Jeong 9단
cyber
2018-03-27 34  
9635 2018년 0315 Yu Zhiying 6단 : Choi Jeong 9단
cyber
2018-03-27 35  
9634 2018년 0315 Fujisawa Rina 3단 : Hei Jiajia 7단
cyber
2018-03-27 30  
9633 2018년 0310 Tang Weixing 9단 : Shi Yue 9단
cyber
2018-03-27 28  
9632 2018년 0310 Mi Yuting 9단 : Tang Weixing 9단
cyber
2018-03-27 23  
9631 2018년 0310 Choi Cheolhan 9단 : Mi Yuting 9단
cyber
2018-03-27 26  
9630 2018년 0301 Kim Jiseok 9단 : Ke Jie 9단
cyber
2018-03-15 89  
9629 2018년 0228 Dang Yifei 9단 : Kim Jiseok 9단
cyber
2018-03-15 80  
9628 2018년 0227 Shin Jinseo 8단 : Dang Yifei 9단
cyber
2018-03-15 88  
9627 2018년 0226 Iyama Yuuta 9단 : Dang Yifei 9단
cyber
2018-03-15 89  
9626 2018년 0211 Park Jungwhan 9단 : Shin Jinseo 8단
cyber
2018-03-15 82  
9625 2018년 0210 Shin Jinseo 8단 : Park Jungwhan 9단
cyber
2018-03-15 42  
9624 2018년 0208 Iyama Yuuta 9단 : Xie Erhao 5단
cyber
2018-03-15 49  
9623 2018년 0207 Xie Erhao 5단 : Iyama Yuuta 9단
cyber
2018-03-15 48  
9622 2018년 0207 Ke Jie 9단 : Park Junghwan 9단
cyber
2018-03-15 32  
9621 2018년 0206 Ichiriki Ryo 8단 : Ke Jie 9단
cyber
2018-03-05 98  
9620 2018년 0205 Iyama Yuuta 9단 : Xie Erhao 5단
cyber
2018-03-05 102  
9619 2018년 0205 Ichiriki Ryo 8단 : Park Jungwhan 9단
cyber
2018-03-05 102  
9618 2018년 0203 Park Jungwhan 9단 : Shin Jinseo 8단
cyber
2018-03-05 97  
9617 2018년 0131 Zhang Tao 6단 : Xie Ke 5단
cyber
2018-03-05 48  
9616 2018년 0129 Shi Yue 9단 : Xie Ke 5단
cyber
2018-03-05 47  
9615 2018년 0129 Han Yizhou 7단 : Zhang Tao 6단
cyber
2018-03-05 40  
9614 2018년 0127 Zhou Ruiyang 9단 : Zhang Tao 6단
cyber
2018-03-05 42  
9613 2018년 0127 Zhao Chenyu 6단 : Shi Yue 9단
cyber
2018-03-05 40  
9612 2018년 0127 Tu Xiaoyu 3단 : Han Yizhou 7단
cyber
2018-03-05 43  

Baduk 三國誌 (World Match) Korea(한국) China(중국) Japan(일본) Jeongganjang(女) Dali(女), BC Nongshim LG Samsung Kangwon Chunlan IngCup Bailing Toyota Fujitsu Tengen Zhonghuan CSK TV 

Baduk 中國 ... 리그 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 ... 三國誌 Baduk

Baduk 日本 ... 棋聖戰 名人戰 本因坊戰 十段戰 天元戰 王座戰 碁聖戰 ... 三國誌 Baduk   
SubKorea 닷컴바둑