SubKorea 의 내용 중에서 검색
모든 Web Site에서 검색
西漢演義101. 漢惠帝坐享太平全書終

第一百零一回 漢惠帝坐享太平全書終

  卻說叔孫通因匈奴朝見,奏知惠帝,要盛張朝儀,嚴整武士,又密傳旨,著文武群臣各具錦繡服色侍班,使外邦見我中國威儀。惠帝准奏,人日樊噲引領匈奴大小酋長百餘人朝見,匈奴並眾酋長見漢朝威儀,十分欽服,拜伏曰:「於今始仰中國之盛,我外夷遠處沙漠,生長邊方,從來未嘗見此朝儀也。」惠帝傳旨著光祿設宴款待匈奴,帝遂朝散歸宮。

  自此天下無事,萬國咸寧。以呂后為皇太后,呂澤等恃太后在上,專擅權柄,出入宮庭。諸呂皆封列侯,諸大臣莫敢諫。

  丞相蕭何老疾舉發,帝知何有疾,親往視疾。蕭何急令家人淨掃廳堂,排設香案,迎惠帝入寢室,何將朝服冠冕置於身邊,望帝叩首。帝曰:「丞相得何疾?」何曰:「臣老疾日侵,飲食少進,死期不遠,乃蒙陛下軍馬下臨,臣粉骨碎身,何以報德。」帝曰:「丞相善加調理,命醫看視,料亦安保無事。」何曰:「臣隨先帝晝夜經營方略,調度軍需,費盡心力,五臟皆傷,以此致疾,豈能遽安?」帝不覺淚下,何亦涕泣,帝曰:「丞相百歲後誰可代公,以輔佐朕躬?」何曰:」知臣者莫如君。」帝曰:「曹參何如?」何曰:「陛下言及曹參,真得其人矣!參乃先帝舊臣,素忠誠,可任大事,臣死之後,急當以參為相,前日先帝亦曾論及,陛下當任用也。」帝曰:「丞相再有何見諭?」何曰:「先帝立法甚善,王陵、周勃等諸舊臣。守而不失,則天下自然無事,此外非臣敢多言也。」帝遂回朝進宮,何過數日薨逝。帝聞之。甚傷悼,遣使致祭營葬,急差人取曹參代何為相。

  卻說曹叁聞得蕭何薨逝,告家人急備行裝:「吾將人相矣!」數日後,果有使命召參為相,初曹參與何交最善,後何相,勢位懸殊,遂與參有隙;及何推舉賢能,首以曹叁為言,曹參亦知蕭何不以私隙廢公舉,對家人三何必薦己為相也。曹參遂入朝見帝,帝撫之曰:「蕭丞相首薦卿可代己任,先帝臨崩。亦曾念及,卿當盡心王事,無負委用。」參曰:「臣敢不竭盡駕駘,以圖報稱?」及曹參為相,凡事無所變更,惟遵何約束,擇郡吏皆訥於文辭、老成持重者選用,凡深刻浮薄、專務聲名者,一切皆斥逐之。見人有細過,專掩匿覆,蓋終日惟安靜無事,府中惟一二吏伺候,再無迎送叁謁之煩。帝差人體訪,見參府中無事,因召問曰:「卿為丞相,當天下大任,何乃終日靜坐,不見所治何事?」曹參奏曰:「陛下自察聖明神武,孰與高帝?」帝曰:「朕安敢望先帝耶?」參曰:「陛下觀臣之才能,孰與蕭何?」帝曰:「君才似不如也。」參曰:「陛下之聖明既不如高帝,臣才又不及蕭何,高帝所定之法令,陛下當遵守,蕭何所為之善政,臣等當奉行。君臣同心,遵而不失,使海內清寧,四方無事,民安其業,天下太平,陛下高拱清穆,臣等各安其位,各盡其職,不亦可乎!又何紛更以多事哉?」帝曰:「善!」於是曹參居相位三年,一遵何約法,民俗漸淳,士多忠厚,百姓相安於閭巷之前。民相歌曰:「蕭何為法,斠若畫一。曹參代之,守而不失,載其清淨,民以寧一。」

  曹參持政既久,每告子弟曰:「吾從高帝起自豐沛,與秦楚交兵四十餘年。身經百十餘戰,萬死一生,不意今日位極人臣,坐享太平,子孫世世承蔭。於分足矣:此應不可久貪,當推讓賢能,庶保永終。」乃上言備陳年老多疾、不堪任使,乞放歸故山,以終天年,初帝不允所請,參再三辭意哀懇,躬候闕下,瞻望不退,帝知參意已決,遂允所請,仍以宣平侯加封宣平公,食邑十萬戶。子孫俱世蔭,馳驛回藉。

  帝乃遵高帝遺詔,以王陵為右丞相,陳平為左丞相,周勃為太尉,樊噲等訓練兵馬,朱虛候劉章制服諸呂,宰相以治內,大將以治外,蠻夷順附,自此天下無事,謳歌載道,無復昔日傷夷愁歎之聲矣。중국 China Tour in Subkorea.com
History, Idioms, UNESCO Heritage, Tour Place, Baduk, Golf Course, Stadium, University,


한국 Korea Tour in Subkorea.com
Road, Islands, Mountains, Tour Place, Beach, Festival, University, Golf Course, Stadium, History Place, Natural Monument, Paintings, Pottery,