SubKorea 의 내용 중에서 검색
모든 Web Site에서 검색
西漢演義101. 漢惠帝坐享太平全書終

第一百零一回 漢惠帝坐享太平全書終

  卻說叔孫通因匈奴朝見,奏知惠帝,要盛張朝儀,嚴整武士,又密傳旨,著文武群臣各具錦繡服色侍班,使外邦見我中國威儀。惠帝准奏,人日樊噲引領匈奴大小酋長百餘人朝見,匈奴並眾酋長見漢朝威儀,十分欽服,拜伏曰:「於今始仰中國之盛,我外夷遠處沙漠,生長邊方,從來未嘗見此朝儀也。」惠帝傳旨著光祿設宴款待匈奴,帝遂朝散歸宮。

  自此天下無事,萬國咸寧。以呂后為皇太后,呂澤等恃太后在上,專擅權柄,出入宮庭。諸呂皆封列侯,諸大臣莫敢諫。

  丞相蕭何老疾舉發,帝知何有疾,親往視疾。蕭何急令家人淨掃廳堂,排設香案,迎惠帝入寢室,何將朝服冠冕置於身邊,望帝叩首。帝曰:「丞相得何疾?」何曰:「臣老疾日侵,飲食少進,死期不遠,乃蒙陛下軍馬下臨,臣粉骨碎身,何以報德。」帝曰:「丞相善加調理,命醫看視,料亦安保無事。」何曰:「臣隨先帝晝夜經營方略,調度軍需,費盡心力,五臟皆傷,以此致疾,豈能遽安?」帝不覺淚下,何亦涕泣,帝曰:「丞相百歲後誰可代公,以輔佐朕躬?」何曰:」知臣者莫如君。」帝曰:「曹參何如?」何曰:「陛下言及曹參,真得其人矣!參乃先帝舊臣,素忠誠,可任大事,臣死之後,急當以參為相,前日先帝亦曾論及,陛下當任用也。」帝曰:「丞相再有何見諭?」何曰:「先帝立法甚善,王陵、周勃等諸舊臣。守而不失,則天下自然無事,此外非臣敢多言也。」帝遂回朝進宮,何過數日薨逝。帝聞之。甚傷悼,遣使致祭營葬,急差人取曹參代何為相。

  卻說曹叁聞得蕭何薨逝,告家人急備行裝:「吾將人相矣!」數日後,果有使命召參為相,初曹參與何交最善,後何相,勢位懸殊,遂與參有隙;及何推舉賢能,首以曹叁為言,曹參亦知蕭何不以私隙廢公舉,對家人三何必薦己為相也。曹參遂入朝見帝,帝撫之曰:「蕭丞相首薦卿可代己任,先帝臨崩。亦曾念及,卿當盡心王事,無負委用。」參曰:「臣敢不竭盡駕駘,以圖報稱?」及曹參為相,凡事無所變更,惟遵何約束,擇郡吏皆訥於文辭、老成持重者選用,凡深刻浮薄、專務聲名者,一切皆斥逐之。見人有細過,專掩匿覆,蓋終日惟安靜無事,府中惟一二吏伺候,再無迎送叁謁之煩。帝差人體訪,見參府中無事,因召問曰:「卿為丞相,當天下大任,何乃終日靜坐,不見所治何事?」曹參奏曰:「陛下自察聖明神武,孰與高帝?」帝曰:「朕安敢望先帝耶?」參曰:「陛下觀臣之才能,孰與蕭何?」帝曰:「君才似不如也。」參曰:「陛下之聖明既不如高帝,臣才又不及蕭何,高帝所定之法令,陛下當遵守,蕭何所為之善政,臣等當奉行。君臣同心,遵而不失,使海內清寧,四方無事,民安其業,天下太平,陛下高拱清穆,臣等各安其位,各盡其職,不亦可乎!又何紛更以多事哉?」帝曰:「善!」於是曹參居相位三年,一遵何約法,民俗漸淳,士多忠厚,百姓相安於閭巷之前。民相歌曰:「蕭何為法,斠若畫一。曹參代之,守而不失,載其清淨,民以寧一。」

  曹參持政既久,每告子弟曰:「吾從高帝起自豐沛,與秦楚交兵四十餘年。身經百十餘戰,萬死一生,不意今日位極人臣,坐享太平,子孫世世承蔭。於分足矣:此應不可久貪,當推讓賢能,庶保永終。」乃上言備陳年老多疾、不堪任使,乞放歸故山,以終天年,初帝不允所請,參再三辭意哀懇,躬候闕下,瞻望不退,帝知參意已決,遂允所請,仍以宣平侯加封宣平公,食邑十萬戶。子孫俱世蔭,馳驛回藉。

  帝乃遵高帝遺詔,以王陵為右丞相,陳平為左丞相,周勃為太尉,樊噲等訓練兵馬,朱虛候劉章制服諸呂,宰相以治內,大將以治外,蠻夷順附,自此天下無事,謳歌載道,無復昔日傷夷愁歎之聲矣。

한국 Korea Tour in Subkorea.com Road, Islands, Mountains, Tour Place, Beach, Festival, University, Golf Course, Stadium, History Place, Natural Monument, Paintings, Pottery, K-jokes, 중국 China Tour in Subkorea.com History, Idioms, UNESCO Heritage, Tour Place, Baduk, Golf Course, Stadium, University, J-Cartoons, 일본 Japan Tour in Subkorea.com Tour Place, Baduk, Golf Course, Stadium, University, History, Idioms, UNESCO Heritage, E-jokes, 인도 India Tour in Subkorea.com History, UNESCO Heritage, Tour Place, Golf Course, Stadium, University, Paintings,