Mobile 한국어

세계바둑

포석 실전적용 기보

세계기전 바둑탐방

이창호 바둑탐방

조치훈 바둑탐방

바둑사활 및 정석공부

오늘 :
383 / 2,817
어제 :
1,458 / 28,838
전체 :
3,233,270 / 153,884,710

세계챔피언 집중분석 (囊中之錐 월반팀들) - 박문요(5->9단), 장웨이제(5->9단), 新六超++ [ 천야오예(5->9단), 저우루이양(5->9단), 스웨(5->9단), 판팅위(3->9단), 미위팅(4->9단), 탕웨이싱(3->9단), 퉈자시(3->9단), 커제(4->9단), 리친청(2->9단) , 당이페이(5->9단), 탄샤오, 구쯔하오(5->9단) ],
번호 제목 닉네임 등록일 조회 추천
55 2016년 1104 Li Qincheng 9단 : Li Xuanhao 6단 [1]
cyber
2016-11-09 103  
54 2016년 1028 Li Xuanhao 6단 : Liao Yuanhe 5단 [1]
cyber
2016-11-04 306  
53 2016년 1010 Li Ming 6단 : Li Xuanhao 6단 [1]
cyber
2016-11-01 221  
52 2016년 1008 Li Xuanhao 6단 : Tang Weixing 9단 [1]
cyber
2016-10-14 341  
51 2016년 0912 Mi Yuting 9단 : Li Xuanhao 6단 [1]
cyber
2016-09-21 190  
50 2016년 0910 Zhang Tao 4단 : Li Xuanhao 6단 [1]
cyber
2016-09-18 178  
49 2016년 0511 Li Xuanhao 5단 : Mi Yuting 9단 [1]
cyber
2016-08-05 300  
48 2016년 0704 Li Kang 6단 : Li Xuanhao 5단 [1]
cyber
2016-07-11 213  
47 2016년 0630 Xu Jiayang 4단 : Li Xuanhao 5단 [1]
cyber
2016-07-05 209  
46 2016년 0628 Peng Liyao 5단 : Li Xuanhao 5단 [1]
cyber
2016-06-30 232  
45 2016년 0620 Jiang Weijie 9단 : Li Xuanhao 5단 [1]
cyber
2016-06-22 93  
44 2016년 0616 Yang Kaiwen 4단 : Li Xuanhao 5단 [1]
cyber
2016-06-21 157  
43 2016년 0606 Han Yizhou 4단 : Li Xuanhao 5단 [1]
cyber
2016-06-09 193  
42 2016년 0522 Li Xuanhao 5단 : Lian Xiao 7단 [1]
cyber
2016-05-27 259  
41 2016년 0509 Li Xuanhao 5단 : Xia Chenkun 4단 [1]
cyber
2016-05-12 228  
40 2016년 0430 Wang Zejin 4단 : Li Xuanhao 5단 [1]
cyber
2016-05-04 219  
39 2016년 0328 Ke Jie 9단 : Li Xuanhao 5단 [1]
cyber
2016-04-01 242  
38 2016년 0326 Li Xuanhao 5단 : Murakawa Daisuke 8단 [1]
cyber
2016-03-30 237  
37 2016년 0307 Chang Hao 9단 : Li Xuanhao 5단 [1]
cyber
2016-03-10 263  
36 2015년 1206 Zhao Chenyu 4단 : Li Xuanhao 5단 [1]
cyber
2015-12-24 330  
35 2015년 1204 Jiang Qirun 2단 : Li Xuanhao 5단 [1]
cyber
2015-12-21 229  
34 2015년 1113 Li Xuanhao 5단 : Shi Yue 9단 [1]
cyber
2015-11-18 298  
33 2015년 1108 Liu Xing 7단 : Li Xuanhao 5단 [1]
cyber
2015-11-12 323  
32 2015년 1028 Li Xuanhao 5단 : Liao Xingwen 5단 [1]
cyber
2015-11-05 235  
31 2015년 1017 Li Xuanhao 5단 : Meng Tailing 6단 [1]
cyber
2015-10-27 271  

Baduk 三國誌 (World Match) Korea(한국) China(중국) Japan(일본) Jeongganjang(女) Dali(女), BC Nongshim LG Samsung Kangwon Chunlan IngCup Bailing Toyota Fujitsu Tengen Zhonghuan CSK TV 

Baduk 中國 ... 리그 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 ... 三國誌 Baduk

Baduk 日本 ... 棋聖戰 名人戰 本因坊戰 十段戰 天元戰 王座戰 碁聖戰 ... 三國誌 Baduk   
SubKorea 닷컴바둑