Mobile 한국어

세계바둑

포석 실전적용 기보

세계기전 바둑탐방

이창호 바둑탐방

조치훈 바둑탐방

바둑사활 및 정석공부

오늘 :
387 / 2,829
어제 :
1,353 / 35,085
전체 :
3,275,074 / 154,912,557

세계챔피언 집중분석 (囊中之錐 월반팀들) - 박문요(5->9단), 장웨이제(5->9단), 新六超++ [ 천야오예(5->9단), 저우루이양(5->9단), 스웨(5->9단), 판팅위(3->9단), 미위팅(4->9단), 탕웨이싱(3->9단), 퉈자시(3->9단), 커제(4->9단), 리친청(2->9단) , 당이페이(5->9단), 탄샤오, 구쯔하오(5->9단) ],
번호 제목 닉네임 등록일 조회 추천
69 2006년 0412 Sun Li 2단 : Gu Lingyi 3단
cyber
2006-05-21 1528 14
68 2006년 0413 Dong Yan 7단 : Gu Lingyi 3단
cyber
2006-05-21 1294 10
67 2006년 0415 Kong Jie 7단 : Zhou Heyang 9단
cyber
2006-05-27 1083 9
66 2006년 0415 Shi Yue 2단 : Wang Yao 6단 [1]
cyber
2015-02-25 544  
65 2006년 0420 Gu Lingyi 3단 : So Yokoku 8단
cyber
2006-05-21 1293 14
64 2006년 0420 Liu Xing 7단 : Lee Sedol 9단
cyber
2006-06-04 1159 10
63 2006년 0420 Wang Xi 5단 : Kong Jie 7단
cyber
2006-05-27 954 18
62 2006년 0511 Chen Yaoye 5단 : Nie Weiping 9단
cyber
2007-08-17 984 1
61 2006년 0511 Feng Wei 3단 : Shi Yue 2단 [1]
cyber
2015-02-26 418  
60 2006년 0511 Hu Yaoyu 8단 : Gu Li 9단
cyber
2007-02-20 1181 3
59 2006년 0603 Chen Yaoye 5단 : Zhang Li 3단
cyber
2007-08-17 1537 3
58 2006년 0603 Gu Li 9단 : Wang Haoyang 4단
cyber
2007-02-20 1109 2
57 2006년 0603 Shi Yue 2단 : Hong Minpyo 6단 [1]
cyber
2015-02-26 620  
56 2006년 0610 Lee Sedol 9단 : Gu Li 9단
cyber
2007-02-20 1411 5
55 2006년 0610 Shi Yue 2단 : Wang Lei (s) 5단 [1]
cyber
2015-03-02 601  
54 2006년 0610 Zhong Wenjing 3단 : Chen Yaoye 5단
cyber
2007-08-17 1181 2
53 2006년 0615 Chen Yaoye 5단 : Wang Yao 6단
cyber
2007-08-17 1536  
52 2006년 0615 Gu Li 9단 : Luo Xihe 9단
cyber
2007-02-20 1079 12
51 2006년 0615 Shi Yue 2단 : Zhao Zhelun 3단 [1]
cyber
2015-03-02 545  
50 2006년 0624 Chen Yaoye 5단 : Qiu Jun 7단
cyber
2007-08-17 1148 3
49 2006년 0624 Shi Yue 2단 : Niu Yutian 6단 [1]
cyber
2015-03-02 584  
48 2006년 0624 Zhou Ruiyang 3단 : Gu Li 9단
cyber
2007-02-20 944 3
47 2006년 0701 Chen Yaoye 5단 : Yue Liang 4단
cyber
2007-08-17 1261 1
46 2006년 0701 Gu Li 9단 : Xie He 6단
cyber
2007-02-20 1261 4
45 2006년 0701 Shi Yue 2단 : Zhang Wei 4단 [1]
cyber
2015-03-02 670  

Baduk 三國誌 (World Match) Korea(한국) China(중국) Japan(일본) Jeongganjang(女) Dali(女), BC Nongshim LG Samsung Kangwon Chunlan IngCup Bailing Toyota Fujitsu Tengen Zhonghuan CSK TV 

Baduk 中國 ... 리그 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 ... 三國誌 Baduk

Baduk 日本 ... 棋聖戰 名人戰 本因坊戰 十段戰 天元戰 王座戰 碁聖戰 ... 三國誌 Baduk   
SubKorea 닷컴바둑