Mobile 한국어

세계바둑

포석 실전적용 기보

세계기전 바둑탐방

이창호 바둑탐방

조치훈 바둑탐방

바둑사활 및 정석공부

오늘 :
868 / 18,216
어제 :
1,458 / 28,838
전체 :
3,233,755 / 153,900,109

세계챔피언 집중분석 (囊中之錐 월반팀들) - 박문요(5->9단), 장웨이제(5->9단), 新六超++ [ 천야오예(5->9단), 저우루이양(5->9단), 스웨(5->9단), 판팅위(3->9단), 미위팅(4->9단), 탕웨이싱(3->9단), 퉈자시(3->9단), 커제(4->9단), 리친청(2->9단) , 당이페이(5->9단), 탄샤오, 구쯔하오(5->9단) ],
번호 제목 닉네임 등록일 조회 추천
15 2017년 0917 Na Hyun 8단: Ichiriki Ryo 7단 [1]
cyber
2017-11-20 135  
14 2017년 0917 Lee Sedol 9단 : Na Hyun 8단 [1]
cyber
2017-11-20 117  
13 2017년 0916 Li Xuanhao 7단 : Na Hyun 8단 [1]
cyber
2017-11-20 109  
12 2017년 0916 Lee Sedol 9단 : Li Qincheng 9단 [1]
cyber
2017-11-20 92  
11 2017년 0915 Zhang Tao 6단 : Ichiriki Ryo 7단 [1]
cyber
2017-11-20 108  
10 2017년 0915 Iyama Yuuta 9단 : Lee Sedol 9단 [1]
cyber
2017-11-20 100  
9 2016년 0904 Li Qincheng 2단 : Shin Jinseo 6단 [1]
cyber
2016-12-18 219  
8 2016년 0903 Li Qincheng 2단 : Lee Sedol 9단 [1]
cyber
2016-12-18 286  
7 2014년 0817 Lee Sedol 9단 : Iyama Yuuta 9단 [1]
cyber
2016-07-31 364  
6 2015년 0828 Lee Sedol 9단 : Park Jungwhan 9단 [1]
cyber
2015-08-31 251  
5 2015년 0827 Lee Sedol 9단 : Yang Dingxin 3단 [1]
cyber
2015-08-31 235  
4 2015년 0826 Lee Donghoon 5단 : Park Jungwhan 9단 [1]
cyber
2015-08-31 275  
3 2015년 0826 Yang Dingxin 3단 : Ichiriki Ryo 7단 [1]
cyber
2015-08-31 350  
2 2015년 0825 Park Jungwhan 9단 : Liao Xingwen 5단 [1]
cyber
2015-08-31 410  
1 2015년 0825 Ida Atsushi 8단 : Lee Donghoon 5단 [1]
cyber
2015-08-31 371  

Baduk 三國誌 (World Match) Korea(한국) China(중국) Japan(일본) Jeongganjang(女) Dali(女), BC Nongshim LG Samsung Kangwon Chunlan IngCup Bailing Toyota Fujitsu Tengen Zhonghuan CSK TV 

Baduk 中國 ... 리그 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 ... 三國誌 Baduk

Baduk 日本 ... 棋聖戰 名人戰 本因坊戰 十段戰 天元戰 王座戰 碁聖戰 ... 三國誌 Baduk   
SubKorea 닷컴바둑