Mobile 한국어

세계바둑

포석 실전적용 기보

세계기전 바둑탐방

이창호 바둑탐방

조치훈 바둑탐방

바둑사활 및 정석공부

오늘 :
873 / 18,366
어제 :
1,458 / 28,838
전체 :
3,233,760 / 153,900,259

세계챔피언 집중분석 (囊中之錐 월반팀들) - 박문요(5->9단), 장웨이제(5->9단), 新六超++ [ 천야오예(5->9단), 저우루이양(5->9단), 스웨(5->9단), 판팅위(3->9단), 미위팅(4->9단), 탕웨이싱(3->9단), 퉈자시(3->9단), 커제(4->9단), 리친청(2->9단) , 당이페이(5->9단), 탄샤오, 구쯔하오(5->9단) ],
번호 제목 닉네임 등록일 조회 추천
301 2017년 1207 Tang Weixing 9단 : Gu Zihao 5단
cyber
2018-01-26 38  
300 2017년 1206 Tuo Jiaxi 9단 : Mutsuura Yuta 7단
cyber
2018-01-26 58  
299 2017년 1206 Gu Zihao 5단 : Tang Weixing 9단
cyber
2018-01-26 39  
298 2017년 1205 Tang Weixing 9단 : Gu Zihao 5단
cyber
2018-01-26 39  
297 2017년 1108 Tong Mengcheng 6단 : Gu Zihao 5단
cyber
2018-01-02 44  
296 2017년 1108 Ahn Kukhyun 8단 : Tang Weixing 9단
cyber
2018-01-02 41  
295 2017년 1107 Tong Mengcheng 6단 : Gu Zihao 5단
cyber
2018-01-02 33  
294 2017년 1107 Ahn Kukhyun 8단 : Tang Weixing 9단
cyber
2018-01-02 40  
293 2017년 1106 Tang Weixing 9단 : Ahn Kukhyun 8단
cyber
2017-12-30 93  
292 2017년 1106 Gu Zihao 5단 : Tong Mengcheng 6단
cyber
2017-12-30 42  
291 2017년 0926 Tuo Jiaxi 9단 : Ahn Kukhyun 8단 [1]
cyber
2017-11-22 130  
290 2017년 0926 Tong Mengcheng 6단 : An Sungjoon 7단 [1]
cyber
2017-11-22 118  
289 2017년 0926 Shin Jinseo 8단 : Tang Weixing 9단 [1]
cyber
2017-11-22 126  
288 2017년 0926 Park Jungwhan 9단 : Gu Zihao 5단 [1]
cyber
2017-11-22 79  
287 2017년 0925 Yamashita Keigo 9단 : Tong Mengcheng 6단 [1]
cyber
2017-11-22 108  
286 2017년 0925 Song Taekon 9단 : Tang Weixing 9단 [1]
cyber
2017-11-22 98  
285 2017년 0925 Park Yeonghun 9단 : Gu Zihao 5단 [1]
cyber
2017-11-22 83  
284 2017년 0925 Park Jungwhan 9단 : Zhao Chenyu 5단 [1]
cyber
2017-11-22 75  
283 2017년 0925 Lee Sedol 9단 : Tuo Jiaxi 9단 [1]
cyber
2017-11-22 90  
282 2017년 0925 Ke Jie 9단 : An Sungjoon 7단 [1]
cyber
2017-11-22 95  
281 2017년 0925 Iyama Yuuta 9단 : Shin Jinseo 8단 [1]
cyber
2017-11-22 89  
280 2017년 0925 Ahn Kukhyun 8단 : Chen Yaoye 9단 [1]
cyber
2017-11-22 92  
279 2017년 0907 Gu Zihao 5단 : Lee Donghoon 9단 [1]
cyber
2017-11-14 136  
278 2017년 0907 Park Yeonghun 9단 : Byun Sangil 6단 [1]
cyber
2017-11-14 130  
277 2017년 0907 Chen Yaoye 9단 : Komatsu Hideki 9단 [1]
cyber
2017-11-14 149  

Baduk 三國誌 (World Match) Korea(한국) China(중국) Japan(일본) Jeongganjang(女) Dali(女), BC Nongshim LG Samsung Kangwon Chunlan IngCup Bailing Toyota Fujitsu Tengen Zhonghuan CSK TV 

Baduk 中國 ... 리그 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 ... 三國誌 Baduk

Baduk 日本 ... 棋聖戰 名人戰 本因坊戰 十段戰 天元戰 王座戰 碁聖戰 ... 三國誌 Baduk   
SubKorea 닷컴바둑