Mobile 한국어

세계바둑

포석 실전적용 기보

세계기전 바둑탐방

이창호 바둑탐방

조치훈 바둑탐방

바둑사활 및 정석공부

오늘 :
326 / 2,013
어제 :
1,458 / 28,838
전체 :
3,233,213 / 153,883,906

세계챔피언 집중분석 (囊中之錐 월반팀들) - 박문요(5->9단), 장웨이제(5->9단), 新六超++ [ 천야오예(5->9단), 저우루이양(5->9단), 스웨(5->9단), 판팅위(3->9단), 미위팅(4->9단), 탕웨이싱(3->9단), 퉈자시(3->9단), 커제(4->9단), 리친청(2->9단) , 당이페이(5->9단), 탄샤오, 구쯔하오(5->9단) ],
번호 제목 닉네임 등록일 조회 추천
52 2017년 1015 Lee Donghoon 9단 : Xie Erhao 5단
cyber
2017-12-06 44  
51 2017년 1008 Mi Yuting 9단 : Tang Weixing 9단 [1]
cyber
2017-11-28 69  
50 2017년 0715 Huang Yunsong 6단 : Lian Xiao 8단 [1]
cyber
2017-07-31 96  
49 2017년 0421 Viacheslav Kaymin 아마 6단 : Shin Minjun 5단 [1]
cyber
2017-05-08 122  
48 2017년 0421 Yao Zhiteng 4단 : Viacheslav Kaymin 아마 6단 [1]
cyber
2017-05-08 160  
47 2016년 0530 Lin Junyan 7단 : Dang Yifei 4단 [1]
cyber
2016-06-01 169  
46 2013년 0909 Mi Yuting 4단 : Chen Yiming 2단 [1]
cyber
2015-03-28 182  
45 2017년 0619 Choi Cheolhan 9단 : Yin Qu 1단 [1]
cyber
2017-06-29 186  
44 2015년 0723 Iyama Yuuta 9단 : Fujimura Yosuke 2단 [1]
cyber
2016-08-04 226  
43 2016년 0908 Yu Bin 9단 : Cai Jing 6단 [1]
cyber
2016-09-16 226  
42 2016년 0107 Iyama Yuuta 9단 : Imamura Toshiya 9단 [1]
cyber
2016-08-09 244  
41 2016년 1231 Shin Minjun 5단 : Ali Jabarin 1단 [1]
cyber
2017-01-13 253  
40 2015년 0903 Huang Yunsong 4단 : Meng Tailing 6단 [1]
cyber
2015-09-05 259  
39 2015년 0709 Kim Sedong 5단 : An Jungki 1단 [1]
cyber
2015-07-13 283  
38 2015년 0908 Seo Bongsoo 9단 : Shida Tatsuya 7단 [1]
cyber
2015-09-12 292  
37 2016년 0908 Ida Atsushi 8단 : Tang Weixing 9단 [1]
cyber
2016-09-16 293  
36 2012년 0727 Shi Yue 5단 : Xie He 9단 [1]
cyber
2015-03-17 324  
35 2015년 1206 Zhao Chenyu 4단 : Li Xuanhao 5단 [1]
cyber
2015-12-24 330  
34 2015년 1008 Zhang Tao 4단 : Lee Sedol 9단 [1]
cyber
2015-10-09 344  
33 2015년 1219 Choi Cheolhan 9단 : Lee Donghoon 5단 [1]
cyber
2016-01-18 345  
32 2014년 0902 Fan Tingyu 9단 : Zhou Heyang 9단 [1]
cyber
2015-03-21 370  
31 2015년 0622 Wang Shuang 1단 : Mi Yuting 9단 [1]
cyber
2015-07-05 448  
30 2007년 0505 Kim Ilhwan 9단 : Kim Soojin 2단
cyber
2008-05-17 473  
29 2013년 0629 An Sungjoon 4단 : Choi Cheolhan 9단 [1]
cyber
2016-06-30 478  
28 2010년 0116 Lee Changho 9단 : Han Taehee 5단
cyber
2010-01-18 497 9

Baduk 三國誌 (World Match) Korea(한국) China(중국) Japan(일본) Jeongganjang(女) Dali(女), BC Nongshim LG Samsung Kangwon Chunlan IngCup Bailing Toyota Fujitsu Tengen Zhonghuan CSK TV 

Baduk 中國 ... 리그 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 ... 三國誌 Baduk

Baduk 日本 ... 棋聖戰 名人戰 本因坊戰 十段戰 天元戰 王座戰 碁聖戰 ... 三國誌 Baduk   
SubKorea 닷컴바둑