Mobile 한국어

세계바둑

포석 실전적용 기보

세계기전 바둑탐방

이창호 바둑탐방

조치훈 바둑탐방

바둑사활 및 정석공부

오늘 :
868 / 18,202
어제 :
1,458 / 28,838
전체 :
3,233,755 / 153,900,095

세계챔피언 집중분석 (囊中之錐 월반팀들) - 박문요(5->9단), 장웨이제(5->9단), 新六超++ [ 천야오예(5->9단), 저우루이양(5->9단), 스웨(5->9단), 판팅위(3->9단), 미위팅(4->9단), 탕웨이싱(3->9단), 퉈자시(3->9단), 커제(4->9단), 리친청(2->9단) , 당이페이(5->9단), 탄샤오, 구쯔하오(5->9단) ],
번호 제목 닉네임 등록일 조회 추천
27 2016년 0805 Yu Zhengqi 7단 : Wang Yuanjun 7단 [1]
cyber
2016-08-18 267  
26 2016년 0805 Xiao Zhenghao 9단 : Fujita Akihiko 5단 [1]
cyber
2016-08-18 185  
25 2016년 0805 Kang Dongyun 9단 : Zhou Ruiyang 9단 [1]
cyber
2016-08-18 329  
24 2016년 0805 Fan Tingyu 9단 : Park Jungwhan 9단 [1]
cyber
2016-08-17 198  
23 2016년 0805 Chen Yaoye 9단 : Lee Sedol 9단 [1]
cyber
2016-08-17 180  
22 2016년 0805 Chen Shiyuan 9단 : Shibano Toramaru 2단 [1]
cyber
2016-08-17 181  
21 2016년 0804 Yu Zhengqi 7단 : Lee Sedol 9단 [1]
cyber
2016-08-17 174  
20 2016년 0804 Xiao Zhenghao 9단 : Fan Tingyu 9단 [1]
cyber
2016-08-17 183  
19 2016년 0804 Wang Yuanjun 7단 : Chen Yaoye 9단 [1]
cyber
2016-08-16 268  
18 2016년 0804 Shibano Toramaru 2단 : Kang Dongyun 9단 [1]
cyber
2016-08-16 217  
17 2016년 0804 Fujita Akihiko 5단 : Park Jungwhan 9단 [1]
cyber
2016-08-16 235  
16 2016년 0804 Chen Shiyuan 9단 : Zhou Ruiyang 9단 [1]
cyber
2016-08-16 162  
15 2015년 0810 Mi Yuting 9단 : Choi Cheolhan 9단 [1]
cyber
2015-08-14 455  
14 2015년 0810 Lee Sedol 9단 : Tuo Jiaxi 9단 [1]
cyber
2015-08-14 440  
13 2015년 0810 Fan Tingyu 9단 : Park Jungwhan 9단 [1]
cyber
2015-08-14 465  
12 2015년 0809 Tuo Jiaxi 9단 : Park Jungwhan 9단 [1]
cyber
2015-08-14 393  
11 2015년 0809 Mi Yuting 9단 : Lee Sedol 9단 [1]
cyber
2015-08-14 469  
10 2015년 0809 Fan Tingyu 9단 : Choi Cheolhan 9단 [1]
cyber
2015-08-14 437  
9 2015년 0808 Tuo Jiaxi 9단 : Choi Cheolhan 9단 [1]
cyber
2015-08-14 350  
8 2015년 0808 Mi Yuting 9단 : Park Jungwhan 9단 [1]
cyber
2015-08-14 346  
7 2015년 0808 Lee Sedol 9단 : Fan Tingyu 9단 [1]
cyber
2015-08-14 428  
6 2014년 0811 Lee Sedol 9단 : Tuo Jiaxi 9단 [1]
cyber
2015-03-27 321  
5 2014년 0810 Lee Sedol 9단 : Tuo Jiaxi 9단 [1]
cyber
2015-03-27 335  
4 2014년 0809 Lee Sedol 9단 : Tuo Jiaxi 9단 [1]
cyber
2015-03-27 250  
3 2014년 0811 Tang Weixing 9단 : Kang Dongyun 9단 [1]
cyber
2015-03-26 218  

Baduk 三國誌 (World Match) Korea(한국) China(중국) Japan(일본) Jeongganjang(女) Dali(女), BC Nongshim LG Samsung Kangwon Chunlan IngCup Bailing Toyota Fujitsu Tengen Zhonghuan CSK TV 

Baduk 中國 ... 리그 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 ... 三國誌 Baduk

Baduk 日本 ... 棋聖戰 名人戰 本因坊戰 十段戰 天元戰 王座戰 碁聖戰 ... 三國誌 Baduk   
SubKorea 닷컴바둑