Mobile 한국어

세계바둑

포석 실전적용 기보

세계기전 바둑탐방

이창호 바둑탐방

조치훈 바둑탐방

바둑사활 및 정석공부

오늘 :
378 / 2,785
어제 :
1,458 / 28,838
전체 :
3,233,265 / 153,884,678

세계챔피언 집중분석 (囊中之錐 월반팀들) - 박문요(5->9단), 장웨이제(5->9단), 新六超++ [ 천야오예(5->9단), 저우루이양(5->9단), 스웨(5->9단), 판팅위(3->9단), 미위팅(4->9단), 탕웨이싱(3->9단), 퉈자시(3->9단), 커제(4->9단), 리친청(2->9단) , 당이페이(5->9단), 탄샤오, 구쯔하오(5->9단) ],
번호 제목 닉네임 등록일 조회 추천
46 2018년 0321 Kim Jiseok 9단 : Ichiriki Ryo 8단
cyber
2018-03-28 32  
45 2018년 0206 Ichiriki Ryo 8단 : Ke Jie 9단
cyber
2018-03-05 59  
44 2018년 0205 Ichiriki Ryo 8단 : Park Jungwhan 9단
cyber
2018-03-05 58  
43 2017년 1127 Dang Yifei 9단 : Ichiriki Ryo 8단
cyber
2018-01-15 75  
42 2017년 1030 Liao Xingwen 6단 : Ichiriki Ryo 7단
cyber
2017-12-22 43  
41 2017년 0917 Na Hyun 8단: Ichiriki Ryo 7단 [1]
cyber
2017-11-20 134  
40 2017년 0915 Zhang Tao 6단 : Ichiriki Ryo 7단 [1]
cyber
2017-11-20 108  
39 2017년 0822 Ichiriki Ryo 7단 : Li Qincheng 9단 [1]
cyber
2017-09-25 268  
38 2017년 0617 Jiang Weijie 9단 : Ichiriki Ryo 7단 [1]
cyber
2017-06-25 167  
37 2017년 0529 Ichiriki Ryo 7단 : Kang Dongyun 9단 [1]
cyber
2017-06-17 184  
36 2017년 0423 Shibano Toramaru 3단 : Ichiriki Ryo 7단 [1]
cyber
2017-05-10 188  
35 2017년 0423 Byun Sangil 5단 : Ichiriki Ryo 7단 [1]
cyber
2017-05-10 181  
34 2017년 0422 Ichiriki Ryo 7단 : Huang Yunsong 6단 [1]
cyber
2017-05-10 126  
33 2017년 0422 Chang Rueijie 2단 : Ichiriki Ryo 7단 [1]
cyber
2017-05-10 120  
32 2017년 0421 Willis Huang 아마 6단 : Ichiriki Ryo 7단 [1]
cyber
2017-05-08 190  
31 2017년 0421 Ichiriki Ryo 7단 : Xie Erhao 4단 [1]
cyber
2017-05-06 190  
30 2016년 1231 Ichiriki Ryo 7단 : Byun Sangil 5단 [1]
cyber
2017-01-07 239  
29 2016년 0927 Lee Sedol 9단 : Ichiriki Ryo 7단 [1]
cyber
2016-12-03 217  
28 2016년 1025 Ichiriki Ryo 7단 : Shin Jinseo 6단 [1]
cyber
2016-11-03 248  
27 2016년 1024 Li Qincheng 9단 : Ichiriki Ryo 7단 [1]
cyber
2016-11-02 217  
26 2016년 1024 Ichiriki Ryo 7단 : Shin Jinseo 6단 [1]
cyber
2016-11-02 237  
25 2016년 0928 Ichiriki Ryo 7단 : Fan Tingyu 9단 [1]
cyber
2016-10-10 259  
24 2016년 1004 Lee Sedol 9단 : Ichiriki Ryo 7단 [1]
cyber
2016-09-28 342  
23 2016년 0908 Ichiriki Ryo 7단 : Byun Sangil 5단 [1]
cyber
2016-09-16 252  
22 2016년 0907 Ichiriki Ryo 7단 : Li Qincheng 9단 [1]
cyber
2016-09-12 368  

Baduk 三國誌 (World Match) Korea(한국) China(중국) Japan(일본) Jeongganjang(女) Dali(女), BC Nongshim LG Samsung Kangwon Chunlan IngCup Bailing Toyota Fujitsu Tengen Zhonghuan CSK TV 

Baduk 中國 ... 리그 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 ... 三國誌 Baduk

Baduk 日本 ... 棋聖戰 名人戰 本因坊戰 十段戰 天元戰 王座戰 碁聖戰 ... 三國誌 Baduk   
SubKorea 닷컴바둑