Mobile 한국어

세계바둑

포석 실전적용 기보

세계기전 바둑탐방

이창호 바둑탐방

조치훈 바둑탐방

바둑사활 및 정석공부

오늘 :
851 / 12,352
어제 :
1,536 / 26,366
전체 :
3,240,027 / 154,041,287

세계챔피언 집중분석 (囊中之錐 월반팀들) - 박문요(5->9단), 장웨이제(5->9단), 新六超++ [ 천야오예(5->9단), 저우루이양(5->9단), 스웨(5->9단), 판팅위(3->9단), 미위팅(4->9단), 탕웨이싱(3->9단), 퉈자시(3->9단), 커제(4->9단), 리친청(2->9단) , 당이페이(5->9단), 탄샤오, 구쯔하오(5->9단) ],
번호 제목 닉네임 등록일 조회 추천
57 2018년 0328 Shin Minjun 6단 : Fan Yunruo 6단
cyber
2018-04-17 21  
56 2018년 0326 Fan Tingyu 9단 : Shin Minjun 6단
cyber
2018-04-02 15  
55 2017년 1202 Shin Minjun 6단 : Zhao Chenyu 6단
cyber
2018-01-24 48  
54 2017년 1130 Zhang Li 6단 : Shin Minjun 6단
cyber
2018-01-22 43  
53 2017년 1126 Shin Minjun 6단 : Dang Yifei 9단 [1]
cyber
2018-01-15 92  
52 2017년 1125 Yamashita Keigo 9단 : Shin Minjun 6단 [1]
cyber
2018-01-15 104  
51 2017년 1124 Chen Yaoye 9단 : Shin Minjun 6단 [1]
cyber
2018-01-15 91  
50 2017년 1110 Chen Haoxin 3단 : Shin Minjun 6단
cyber
2018-01-02 46  
49 2017년 1028 Li Weiqing 5단 : Shin Minjun 6단
cyber
2017-12-18 48  
48 2017년 1016 Ke Jie 9단 : Shin Minjun 6단
cyber
2017-12-06 69  
47 2017년 1015 Seol Hyunjun 3단 : Shin Minjun 6단 [1]
cyber
2017-12-06 108  
46 2017년 1014 Shin Minjun 6단 : Han Yizhou 6단 [1]
cyber
2017-12-05 84  
45 2017년 0929 Gu Li 9단 : Shin Minjun 6단 [1]
cyber
2017-11-24 92  
44 2017년 0922 Hsu Chiayuan 4단 : Shin Minjun 6단 [1]
cyber
2017-11-21 143  
43 2017년 0921 Shin Minjun 6단 : Zhou Ruiyang 9단 [1]
cyber
2017-11-21 111  
42 2017년 0920 Shin Minjun 6단 : Yu Zhengqi 7단 [1]
cyber
2017-11-21 152  
41 2017년 0919 Fan Tingyu 9단 : Shin Minjun 6단 [1]
cyber
2017-11-21 136  
40 2017년 0913 Shin Minjun 6단 : Xie Ke 3단 [1]
cyber
2017-11-20 71  
39 2017년 0907 Tuo Jiaxi 9단 : Shin Minjun 6단 [1]
cyber
2017-11-14 87  
38 2017년 0906 Shin Minjun 6단 : Ke Jie 9단 [1]
cyber
2017-11-13 94  
37 2017년 0905 Tuo Jiaxi 9단 : Shin Minjun 6단 [1]
cyber
2017-11-09 147  
36 2017년 0811 Shin Minjun 6단 Huang Yunsong 6단 [1]
cyber
2017-09-05 131  
35 2017년 0719 Jiang Weijie 9단 : Shin Minjun 6단 [1]
cyber
2017-08-10 137  
34 2017년 0717 Shin Minjun 6단 : Ke Jie 9단 [1]
cyber
2017-08-05 99  
33 2017년 0630 Lee Changho 9단 : Shin Minjun 5단 [1]
cyber
2017-07-28 119  

Baduk 三國誌 (World Match) Korea(한국) China(중국) Japan(일본) Jeongganjang(女) Dali(女), BC Nongshim LG Samsung Kangwon Chunlan IngCup Bailing Toyota Fujitsu Tengen Zhonghuan CSK TV 

Baduk 中國 ... 리그 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 ... 三國誌 Baduk

Baduk 日本 ... 棋聖戰 名人戰 本因坊戰 十段戰 天元戰 王座戰 碁聖戰 ... 三國誌 Baduk   
SubKorea 닷컴바둑