Mobile 한국어

세계바둑

포석 실전적용 기보

세계기전 바둑탐방

이창호 바둑탐방

조치훈 바둑탐방

바둑사활 및 정석공부

오늘 :
347 / 2,305
어제 :
1,458 / 28,838
전체 :
3,233,234 / 153,884,198

세계챔피언 집중분석 (囊中之錐 월반팀들) - 박문요(5->9단), 장웨이제(5->9단), 新六超++ [ 천야오예(5->9단), 저우루이양(5->9단), 스웨(5->9단), 판팅위(3->9단), 미위팅(4->9단), 탕웨이싱(3->9단), 퉈자시(3->9단), 커제(4->9단), 리친청(2->9단) , 당이페이(5->9단), 탄샤오, 구쯔하오(5->9단) ],
번호 제목 닉네임 등록일 조회 추천
80 2017년 0930 Yu Zhengqi 7단 : Yuki Satoshi 9단 [1]
cyber
2017-11-25 127  
79 2013년 0418 Iyama Yuuta 9단 : Yuki Satoshi 9단 [1]
cyber
2015-04-06 187  
78 2013년 0328 Iyama Yuuta 9단 : Yuki Satoshi 9단 [1]
cyber
2015-04-06 208  
77 2013년 0306 Yuki Satoshi 9단 : Iyama Yuuta 9단 [1]
cyber
2015-04-06 214  
76 2013년 0426 Iyama Yuuta 9단 : Yuki Satoshi 9단 [1]
cyber
2015-04-06 276  
75 2014년 0417 Takao Shinji 9단 : Yuki Satoshi 9단 [1]
cyber
2015-04-06 286  
74 2016년 0628 Li Qincheng 2단 : Yuki Satoshi 9단 [1]
cyber
2016-06-30 298  
73 2016년 1106 Han Seungjoo 2단 : Yuki Satoshi 9단 [1]
cyber
2016-11-14 300  
72 2013년 0404 Yuki Satoshi 9단 : Iyama Yuuta 9단 [1]
cyber
2015-04-06 374  
71 2015년 0707 Tang Weixing 9단 : Yuki Satoshi 9단 [1]
cyber
2015-07-12 409  
70 2013년 1204 Chen Yaoye 9단 : Yuki Satoshi 9단 [1]
cyber
2015-03-13 431  
69 2014년 0421 Takao Shinji 9단 : Yuki Satoshi 9단 [1]
cyber
2015-04-06 445  
68 2015년 0817 Iyama Yuuta 9단 : Yuki Satoshi 9단 [1]
cyber
2016-08-05 454  
67 2015년 0910 Yuki Satoshi 9단 : Iyama Yuuta 9단 [1]
cyber
2016-08-08 455  
66 2014년 0327 Takao Shinji 9단 : Yuki Satoshi 9단 [1]
cyber
2015-04-06 463  
65 2005년 0213 Yuki Satoshi 9단 : Cho U 9단
cyber
2005-10-29 465 3
64 2014년 0410 Yuki Satoshi 9단 : Takao Shinji 9단 [1]
cyber
2015-04-06 473  
63 2006년 0929 Yuki Satoshi 9단 : Cho U 9단
cyber
2007-05-25 490 1
62 2014년 0304 Yuki Satoshi 9단 : Takao Shinji 9단 [1]
cyber
2015-04-06 493  
61 2015년 1105 Iyama Yuuta 9단 : Yuki Satoshi 9단 [1]
cyber
2016-08-09 497  
60 2014년 1213 Shi Yue 9단 : Yuki Satoshi 9단 [1]
cyber
2015-03-31 537  
59 2008년 0929 Yuki Satoshi 9단 : Cho U 9단
cyber
2008-11-12 561  
58 2007년 0928 Cho U 9단 : Yuki Satoshi 9단
cyber
2007-10-18 580 3
57 2006년 0311 Zhou Junxun 9단 : Yuki Satoshi 9단
cyber
2006-09-28 604 5
56 2008년 0707 Cho U 9단 : Yuki Satoshi 9단
cyber
2008-11-12 620 5

Baduk 三國誌 (World Match) Korea(한국) China(중국) Japan(일본) Jeongganjang(女) Dali(女), BC Nongshim LG Samsung Kangwon Chunlan IngCup Bailing Toyota Fujitsu Tengen Zhonghuan CSK TV 

Baduk 中國 ... 리그 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 ... 三國誌 Baduk

Baduk 日本 ... 棋聖戰 名人戰 本因坊戰 十段戰 天元戰 王座戰 碁聖戰 ... 三國誌 Baduk   
SubKorea 닷컴바둑