Mobile 한국어

세계바둑

포석 실전적용 기보

세계기전 바둑탐방

이창호 바둑탐방

조치훈 바둑탐방

바둑사활 및 정석공부

오늘 :
644 / 11,311
어제 :
1,306 / 42,989
전체 :
3,282,370 / 155,100,630

세계챔피언 집중분석 (囊中之錐 월반팀들) - 박문요(5->9단), 장웨이제(5->9단), 新六超++ [ 천야오예(5->9단), 저우루이양(5->9단), 스웨(5->9단), 판팅위(3->9단), 미위팅(4->9단), 탕웨이싱(3->9단), 퉈자시(3->9단), 커제(4->9단), 리친청(2->9단) , 당이페이(5->9단), 탄샤오, 구쯔하오(5->9단) ],
번호 제목 닉네임 등록일 조회 추천
472 2007년 1208 Tuo Jiaxi 3단 : Zhao Shouxun 5단 [1]
cyber
2015-03-04 557  
471 2007년 1201 Wang Xi 9단 : Tuo Jiaxi 3단 [1]
cyber
2015-03-04 577  
470 2007년 1124 Meng Tailing 4단 : Tang Weixing 2단 [1]
cyber
2015-03-03 521  
469 2007년 0609 Huang Chen 4단 : Tang Weixing 1단 [1]
cyber
2015-03-03 541  
468 2007년 0419 Piao Wenyao 5단 : Shi Yue 3단 [1]
cyber
2015-03-02 612  
467 2007년 0417 Yang Yi 6단 : Shi Yue 3단 [1]
cyber
2015-03-02 458  
466 2007년 0205 Zhu Songli 6단 : Tuo Jiaxi 3단 [1]
cyber
2015-02-28 559  
465 2007년 0114 Zhang Ce 1단 : Tuo Jiaxi 3단 [1]
cyber
2015-02-28 534  
464 2007년 0113 Wu Shuhao 3단 : Tang Weixing 1단 [1]
cyber
2015-02-28 492  
463 2007년 0109 Tang Weixing 1단 : Qin Yuexin 2단 [1]
cyber
2015-02-28 536  
462 2007년 0328 Peng Liyao 3단 : Shi Yue 3단 [1]
cyber
2015-02-26 628  
461 2007년 0321 Shao Weigang 9단 : Shi Yue 3단 [1]
cyber
2015-02-26 687  
460 2007년 0112 Shi Yue 3단 : Gu Lingyi 4단 [1]
cyber
2015-02-26 829  
459 2007년 1222 Iyama Yuuta 7단 : Takao Shinji 9단
cyber
2011-08-26 1644  
458 2007년 1127 Iyama Yuuta 7단 : Rin Kanketsu 6단
cyber
2011-08-26 1428  
457 2007년 1118 Yamada Noriyoshi 9단 : Iyama Yuuta 7단
cyber
2011-08-26 1217  
456 2007년 1116 Iyama Yuuta 7단 : Ryu Shikun 9단
cyber
2011-08-26 1193  
455 2007년 1108 Chen Seuyen 7단 : Iyama Yuuta 7단
cyber
2011-08-26 1374  
454 2007년 1107 Lee Yeongkyu 6단 : Iyama Yuuta 7단
cyber
2011-08-26 1245  
453 2007년 1105 Kong Jie 7단 : Iyama Yuuta 7단
cyber
2011-08-26 1254  
452 2007년 1007 Iyama Yuuta 7단 : Kanazawa Hideo 7단
cyber
2011-08-26 1090  
451 2007년 1004 Imamura Toshiya 9단 : Iyama Yuuta 7단
cyber
2011-08-26 1145  
450 2007년 0922 Iyama Yuuta 7단 : Kurotaki Masanori 7단
cyber
2011-08-26 1532  
449 2007년 0920 Iyama Yuuta 7단 : Yamashita Keigo 9단
cyber
2011-08-26 1639  
448 2007년 0917 Iyama Yuuta 7단 : Mochizuki Kenichi 6단
cyber
2011-08-26 928  

Baduk 三國誌 (World Match) Korea(한국) China(중국) Japan(일본) Jeongganjang(女) Dali(女), BC Nongshim LG Samsung Kangwon Chunlan IngCup Bailing Toyota Fujitsu Tengen Zhonghuan CSK TV 

Baduk 中國 ... 리그 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 ... 三國誌 Baduk

Baduk 日本 ... 棋聖戰 名人戰 本因坊戰 十段戰 天元戰 王座戰 碁聖戰 ... 三國誌 Baduk   
SubKorea 닷컴바둑